Reglementarea concediului de odihna si a altor zile libere in Republica Irlanda

Reglementarea concediului de odihna si a altor zile libere in Republica Irlanda

În Irlanda, concediul de odihnă plătit este reglementat prin Actul privind Organizarea Timpului de Muncă (The Organisation of Working Time Act, 1997).
De regulă, durata concediului de odihnă este de 4 săptămâni, fiind calculată utilizând una din următoarele metode de calcul:
- 4 săptămâni într-o perioadă de referinţă de 12 luni în care angajatul lucrează cel puţin 1.365 ore (cu excepţia situaţiilor în care angajatul îşi schimbă locul de muncă pe durata celor 12 luni);
- 1/3 dintr-o săptămână de muncă pentru fiecare lună în care angajatul lucrează cel puţin 117 ore;
- 8% din numărul de ore pe care un angajat le lucrează într-o perioadă de referinţă de 12 luni (fără ca în acest mod să se depăşească nivelul maxim de 4 săptămâni).

Concediile se efectuează în interiorul perioadei de referinţă, sau, dacă angajatul este de acord, în termen de 6 luni de la începerea anului următor.
Perioada de referinţă este de 12 luni (1 aprilie a.c. – 31 martie anul următor). Ca şi în UK, angajatorilor le-a fost acordată posibilitatea de a stabilirii începutul perioadei de referinţă la o altă dată, cu condiţia ca această metodă să fie utilizată în mod consecvent.
Angajaţii care au lucrat cel puţin opt luni la un angajator au dreptul să efectueze cel puţin 2 săptămâni din concediul de odihnă neîntrerupt, deşi aceste drepturi pot fi reglementate diferit prin intermediul contractelor colective de muncă.
Perioada în care este efectuat concediul de odihnă se stabileşte de către angajatori luând în considerare nevoile existente la locul de muncă şi opţiunile angajaţilor. Angajatorii trebuie să se consulte cu angajaţii sau cu organizaţiile sindicale din care aceştia fac parte cu cel puţin o lună înaintea primei zile a concediului de odihnă.

Plata concediului de odihna

Există diferenţe în ceea ce priveşte plata concediului de odihnă, după cum salariul angajatului aflat în concediu este fix sau variabil:
- dacă salariul angajatului este fix, atunci plata fiecărei săptămâni de concediu va reprezenta echivalentul unei săptămâni lucrate în mod obişnuit potrivit contractului de muncă, incluzând bonusurile sau alte indemnizaţii plătite în mod obişnuit, dar excluzând orele suplimentare;
- dacă salariul angajatului variază (spre exemplu în cazul celor care sunt plătiţi la normă), atunci plata fiecărei săptămâni de concediu echivalează cu media veniturilor obţinute în ultimele 13 săptămâni anterior datei de începere a concediului de odihnă.

Angajatorii au obligaţia să plătească concediul de odihnă neefectuat la data încetării raporturilor de muncă, proporţional cu perioada lucrată la angajatorul în cauză. Dacă încetarea raporturilor de muncă are loc în prima jumătate a perioadei de referinţă, angajatul va fi plătit pentru concediul de odihnă la care ar fi avut dreptul şi pe care nu l-a efectuat în acel interval sau în anul anterior.
Angajaţii nu pot renunţa la efectuarea concediului anual de odihnă în schimbul plăţii.

Sărbătorile publice şi alte zile libere ale angajaţilor

În Irlanda există 9 sărbători publice în fiecare an:
1. Ziua de Anul Nou (1 ianuarie);
2. Ziua de Sf. Patrick (17 martie);
3. A doua zi de Paşte;
4. Prima zi de luni a lunii mai;
5. Prima zi de luni a lunii iunie;
6. Prima zi de luni a lunii august;
7. Prima zi de luni a lunii octombrie;
8. Ziua de Crăciun (25 decembrie);
9. Ziua de Sf. Ştefan (26 decembrie).

În cazul în care o sărbătoare publică se încadrează într-o zi în care, în mod obişnuit,
angajaţii trebuie să lucreze, angajatorii vor acorda:
• o zi liberă plătită în ziua sărbătorii publice, sau
• o zi liberă plătită în termen de o lună de la data sărbătorii publice, sau
• contravaloarea unei zile suplimentare de muncă sau
• o zi suplimentară la concediu anual de odihnă.

În cazul în care sărbătoarea se încadrează într-o zi în care, în mod obişnuit, angajaţii nu trebuie să lucreze, atunci pentru acea zi angajaţii vor avea dreptul la o cincime din salariul săptămânal normal.

În situaţia în care, la solicitarea angajaţilor, cu 21 de zile înaintea sărbătorii publice, angajatorul nu optează pentru una dintre situaţiile descrise mai sus, atunci angajaţii vor beneficia automat de o zi liberă plătită în ziua sărbătorii publice.

Aceste drepturi sunt aplicabile angajaţilor cu program de muncă normal. Pentru a beneficia de aceste drepturi angajaţii cu program de muncă parţial trebuie să fi lucrat cel puţin 40 de ore în ultimele 5 săptămâni dinaintea sărbătorii publice.

Angajatorii nu sunt obligaţi prin lege să acorde timp liber pentru soluţionarea unor situaţii urgente în care sunt implicaţi membri de familie sau persoane aflate în întreţinerea angajatului (Compassionate Leave). Prin contracte colective de muncă astfel de drepturi sunt însă garantate angajaţilor din sectoare precum construcţii, electrice sau frizerie (regiunea Dublin).

Litigii

Litigiile cu privire la acordarea sau plata concediului anual de odihnă pot fi transmise spre soluţionare Comisarului pentru Drepturile de Muncă (Rights Commissioner) în termen de 6 luni de la data încălcării dreptului invocat. Împotriva deciziilor Comisarului pentru Drepturile de Muncă se poate face apel la Instanţele de Muncă (Labour Court).

Sursa: Atasatul pe probleme de munca si sociale din cadrul Ambasadei Romaniei la Londra

Un produs ANOFM - Modificat de Gelu Constantin

urchinTracker();