Informaţii privind obţinerea indemnizaţiei de şomaj în Italia

Informaţii privind obţinerea indemnizaţiei de şomaj în Italia

Indemnizaţia de şomaj

Indemnizaţia de şomaj se acordă:

- lucrătorilor, asiguraţi, care au fost concediaţi;
- lucrătorilor care au fost suspendaţi din cadrul firmelor care se confruntă cu evenimente temporare care nu sunt cauzate de lucrători sau de către angajator (lipsa de muncă, lipsa de comenzi, criza pieţei, etc.)

Nu se acordă:

- lucrătorilor care demisioneaza, cu excepţia demisiilor pentru justă cauză (lipsa plăţii retribuţiei, hărţuiri sexuale, etc.)

Pentru obţinerea indemnizaţiei pentru şomaj este nevoie ca persoana respectivă să fie asigurată la INPS de cel puţin 2 ani şi să aibă cel puţin 52 de contribuţii săptămânale vărsate în ultimii 2 ani, înaintea întreruperii raportului de muncă.
Pentru cât timp se acordă indemnizaţia de şomaj
Începând cu 01 ianuarie 2008 durata perioadei pentru care se acordă indemnizaţia de şomaj creşte de la 7 la 8 luni, ajungând până la 12 luni pentru cei care sunt mai în vârstă de 50 de ani. Lucrătorilor suspendaţi se acordă în limita maximă de 65 de zile.

Ce valoarea are indemnizaţia de şomaj

Începând cu 01 ianuarie 2008, indemnizaţia de şomaj reprezintă aproximativ 60% din retribuţia brută lunară pentru primele 6 luni, 50% pentru a 7-a şi a 8-a lună şi 40% pentru lunile următoare. Indemnizaţia de şomaj acordată lucrătorilor reprezintă 50% din valoarea retribuţiei.

Valoarea maximă a indemnizaţiei este de € 858,58 şi de € 1.031,93 pentru lucrătorii care primesc o retribuţie lunară brută mai mare decât € 1.857,48.

Când se întrerupe acordarea indemnizaţiei de şomaj ?

Acordarea indemnizaţiei de şomaj este întrerupta atunci când:
persoana respectivă a primit deja indemnizaţia la care avea dreptul;
persoana respectivă are un nou loc de muncă;
persoana respectivă devine titularul unei pensii directe;
persoana respectivă este ştearsă de pe listele de şomaj.

Cererea

După ce persoanele s-au înscris pe listele de şomeri din cadrul Centrelor de ocupare, se poate prezenta cererea de indemnizaţie de şomaj la birourile INPS competente teritorial în termen de 68 de zile de la încetarea raportului de muncă. Formularul de cerere este disponibil la birourile INPS şi pe site-ul www.inps.it la secţiunea „formulare”.

Fiecare cerere pentru a putea fi luată în considerare trebuie să conţină documentaţia şi informaţiile solicitare în formular, astfel cum este prevăzut prin art.1, paragraful 783 din Legea nr. 296 din 2006.

Plata indemnizaţiei de şomaj

Plata indemnizaţiei poate fi efectuată:
prin cec circular;
prin virament bancar sau postal;
la ghiseul oricarui oficiu postal

Indemnizaţia de şomaj cu cerinţe limitate

Indemnizaţia de şomaj cu cerinţe limitate se acordă lucrătorilor care nu pot demonstra că au plătit 52 de contribuţii săptămânale în ultimii 2 ani, dar care:
- anul anterior au lucrat cel puţin 78 de zile, fiind incluse zilele de sărbătoare şi zilele de absenţă de la locul de muncă indemnizate (concediu medical, concediu de maternitate etc.)
- sunt asiguraţi de cel puţin 2 ani şi pot demonstra că au plătit cel puţin o contribuţie săptămânală înaintea celor doi ani anteriori cererii.
Se acordă, de regulă, pentru un număr de zile egal cu cele lucrate efectiv în anul precedent, pentru o durată de maxim 180 de zile.
Indemnizaţia nu se acordă lucrătorilor care îşi dau demisia.
Aceasta se acordă numai în cazuri de concediere. De asemenea, se acordă în cazurile în care demisia poate fi justificată de neprimirea salariului, modificarea atribuţiilor etc.
Valoarea indemnizaţiei este de 35% din remuneraţia medie zilnică pentru primele 120 de zile şi de 40% pentru zilele ce urmează celor 120 de zile, în limita unui venit maxim brut de 844,06 euro, ce poate ajunge la 1.014,48 pentru lucrătorii care pot demonstra că au avut o remuneraţie lunară brută mai mare decât 1.826,07 euro.
Cererea pentru obţinerea indemnizaţiei de şomaj cu cerinţe limitate trebuie depusă la INPS (formularul DS21) până pe 31 martie a anului următor.
La cerere trebuie anexate: declaraţia (formularul DL 86/88 bis) a angajatorului
pentru care a lucrat solicitantul în anul precedent şi solicitarea de reducere a impozitului, documente disponibile la oficiile
INPS şi pe site-ul www.inps.it, la secţiunea „moduli”.

Sursa: Informaţiile de mai sus ne-au fost comunicate de ataşatul pe probleme de muncă şi sociale de la Roma.
Indemnizaţia de şomaj- http://www.inps.it/home/default.asp?sID=%3B0%3B4740%3B4747%3B&lastMenu=4...
Indemnizaţia de şomaj cu cerinţe limitate- http://www.inps.it/home/default.asp?sID=%3B0%3B4740%3B4747%3B4748%3B&las...

Un produs ANOFM - Modificat de Gelu Constantin

urchinTracker();