Exercitarea profesiei de asistent medical în Republica Irlanda şi în Marea Britanie

Exercitarea profesiei în Republica Irlanda este condiţionată de înregistrarea la Consiliul Irlandez al Asistentelor Medicale (Irish Nursing Board / An Bord Altranais), autoritatea competentă cu recunoaşterea calificărilor profesionale şi acordarea accesului la profesiile de asistent medical şi moaşă.

Recunoaşterea calificărilor profesionale şi accesul la profesia de asistent medical în Republica Irlanda se realizează automat dacă aplicanţii se află în posesia unui „certificat de conformitate” sau a unui „certificat care atestă drepturile câştigate specifice în profesia de asistent medical generalist” emise de către Ministerul Sănătăţii Publice din România.

Certificatele de conformitate se eliberează titularilor Diplomei de absolvire de studii superioare de scurtă durată de asistent medical generalist (începând cu promoţia 2006 de absolvenţi) şi titularilor Diplomei de licenţă de asistent medical generalist (începând cu promoţia 2007 de absolvenţi).

Certificatele care atestă drepturile câştigate specifice în profesia de asistent medical generalist se eliberează în cazul asistenţilor medicali generalişti care fac dovada exercitării efective şi legale a activităţilor de îngrijiri generale de sănătate în România pe o durată de minim 5 ani consecutiv din ultimii 7 care preced eliberarea acestui certificat, şi care sunt titulari ai Certificatului de Competenţe Profesionale de Asistent Medical Generalist eliberat de şcolile postliceale sanitare.

Informaţii suplimentare privind obţinerea celor două tipuri de documente pot fi obţinute contactând Ministerul Sănătăţii Publice – Direcţia generală de organizare, resurse umane, dezvoltarea profesională şi salarizare, Tel: 021 30 72 598 sau 021 30 72 618, sau vizitând website-ul: www.ms.ro.

În situaţia în care nu sunt îndeplinite condiţiile pentru recunoaşterea automată a calificării de asistent medical, autoritatea competentă irlandeză poate recomanda derularea unei perioade de practică supravegheată şi / sau a unui test de aptitudini.

Înregistrarea statutului de asistent medical se realizează prin completarea unui formular care este trimis direct solicitantului de către Irish Nursing Board (formularul nu este disponibil în format electronic).

Formularele se obţin contactând Irish Nursing Board / Registration Department
18/20 Carysfort Avenue, Blackrock,
Co. Dublin. Ireland
Telephone: + 353 1 639 8500
Fax: + 353 1 639 8515
Email: registration@nursingboard.ie
Website: www.nursingboard.ie

În funcţie de tipul recunoaşterii calificării profesionale, vor trebui completate şi transmise direct de către autorităţile competente următoarele secţiuni ale formularului de înregistrare:
Secţiunea A – Dovada calificării (necesară în situaţia în care recunoaşterea calificărilor nu se realizează automat);
Secţiunea B – Dovada experienţei profesionale (necesară în situaţia în care recunoaşterea calificărilor nu se realizează automat);
Secţiunea C – Dovada înregistrării şi comportamentului profesional (necesară indiferent de caz).
Pentru procesarea documentelor, Irish Nursing Board percepe o taxă de 175 euro.

Pentru a putea profesa în calitate de asistent medical ale cărui calificări profesionale au fost recunoscute automat, sau pentru a derula o perioadă de adaptare supravegheată în vederea înregistrării, este necesară obţinerea unui permis de muncă.

Permisele de muncă sunt eliberate de către Departamentul Întreprinderilor, Comerţului şi Muncii (Department of Enterprise, Trade and Employment - DETE) în baza unei aplicaţii făcute de angajat sau de angajatorul acestuia.
Formularul este disponibil accesând website-ul DETE: http://www.entemp.ie/labour/workpermits/index.htm

Pentru profesiile medicale (medici şi asistente medicale) nu este cerută îndeplinirea condiţiei referitoare la acordarea priorităţii la angajare cetăţenilor irlandezi sau cetăţenilor din celelalte state membre ale Uniunii Europene, însă este necesar ca angajatul să primească un salariu de cel puţin 30.000 de euro anual şi să fi fost înregistrat sau să fie eligibil pentru înregistrare la Irish Nursing Board.

Taxa percepută de către DETE în vederea procesării aplicaţiilor pentru permise de muncă este de 500 euro pentru permisele de muncă cu o valabilitate de până la 6 luni şi 1000 euro pentru permisele de muncă cu o valabilitate de până la 2 ani. Taxa poate fi plătită de către angajat sau de către angajatorul acestuia.

În Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord exercitarea profesiei de asistent medical este condiţionată de înregistrarea statutului la Consiliul Moaşelor şi Asistentelor Medicale (Nursing and Midwifery Council - NMC).

Recunoaşterea calificărilor profesionale se realizează automat pentru:
- titularii Diplomei de absolvire de studii superioare de scurtă durată de asistent medical generalist (începând cu promoţia 2006 de absolvenţi) şi titularilor Diplomei de licenţă de asistent medical generalist (începând cu promoţia 2007 de absolvenţi), precum şi în cazul
- asistenţilor medicali generalişti care fac dovada exercitării efective şi legale a activităţilor de îngrijiri generale de sănătate în România pe o durată de minim 5 ani consecutiv din ultimii 7 care preced eliberarea acestui certificat, şi care sunt titulari ai Certificatului de Competenţe Profesionale de Asistent Medical Generalist eliberat de şcolile postliceale sanitare,
care se află în posesia unui certificat de conformitate sau a unui certificat care atestă drepturile câştigate specifice în profesia de asistent medical generalist, emise de către Ministerul Sănătăţii Publice.

În situaţia în care nu sunt îndeplinite condiţiile pentru recunoaşterea automată a calificării de asistent medical, autoritatea competentă britanică (NMC) poate recomanda derularea unei perioade de practică supravegheată şi / sau a unui test de aptitudini.

Formularul de înregistrare a statutului de asistent medical se eliberează la cerere de către:
Nursing and Midwifery Council, Registrations Department
23 Portland Place
London
W1B 1PZ
(de luni până vineri: 08.00-18.00)
E-mail: eu.enquiries@nmc-uk.org
Website: www.nmc-uk.org

Taxa de înregistrare la NMC a cetăţenilor britanici şi a cetăţenilor din celelalte state membre ale Uniunii Europene este de 76 GBP.

Ocuparea unui post de asistent medical în cadrul NHS (National Health Service) sau în sistemul sanitar privat este posibilă doar după obţinerea unei autorizaţii de muncă (Accession Worker Card), în situaţia în care aplicantul nu este exceptat de la o astfel de obligaţie.

În situaţia în care calificările profesionale sunt recunoscute automat de către Nursing and Midwifery Council, autorizaţiile de muncă se obţin potrivit reglementărilor din domeniul Permiselor de Muncă (Work Permit). În această situaţie, angajatorul trebuie să aplice pentru un permis de muncă (utilizând formularul WP1) după care angajatul va aplica pentru o autorizaţie de muncă – Accession Worker Card - (utilizând formularul BR3).

Informaţii suplimentare privind procedurile care trebuie urmate de către angajator în vederea obţinerii unui permis de muncă sunt disponibile accesând website-ul UK Border Agency:
http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/workingintheuk/tier2/workpermits/workp...

În cazul în care postul se înscrie pe Lista ocupaţiilor deficitare din Marea Britanie (National Shortage Occupation List), nu trebuie îndeplinită condiţia referitoare la acordarea priorităţii la angajare cetăţenilor britanici sau cetăţenilor din celelalte state membre ale Uniunii Europene. În prezent, sunt exceptate de la îndeplinirea acestei condiţii posturile de asistent medical Nivelurile 7 şi 8, precum şi posturile de asistent medical pentru sălile de operaţii (Operating Theatre Nurse) sau pentru îngrijirea pacienţilor în stare critică (Critical Care Nurse) din cadrul unităţilor medicale nivelurile 2 şi 3. Lista meseriilor deficitare este actualizată periodic de către UK Border Agency.

Dacă recunoaşterea calificărilor profesionale nu se realizează automat şi este necesară derularea unei perioade de adaptare sub supraveghere, autorizaţia de muncă (Accession Worker Card) se obţine prin completarea directă a formularului BR3 la care se ataşează dovada eligibilităţii pentru înregistrare la NMC, dovada existenţei unei oferte de angajare şi a unui oferte privind efectuarea unei perioade de practică supravegheată la un furnizor de formare profesională recunoscut de către NMC.

Formularul BR3 este disponibil on-line accesând: http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/workingintheuk/eea/bulgariaromania/app....

Procesarea aplicaţiilor de către UK Border Agency se realizează în regim gratuit.

Informaţiile de mai sus ne-au fost transmise de către ataşatul pe probleme de muncă şi sociale de la Londra.

Un produs ANOFM - Modificat de Gelu Constantin

urchinTracker();