Accesul pe piata muncii din Norvegia

Accesul pe piaţa muncii din Norvegia

Există o serie de reguli tranzitorii care se aplică pentru lucrătorii care doresc să muncească în Norvegia şi care sunt cetăţeni ai următoarelor ţări: Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia, Slovenia, Ungaria, România şi Bulgaria.

Permis de şedere cu drept de muncă

Pentru obţinerea unui loc de muncă este necesară obţinerea prealabilă a unui permis de şedere cu drept de muncă. Acest permis poate fi solicitat fie de la reprezentantele autorităţilor norvegiene din ţara dumneavoastră (ambasadă/consulat) sau prin prezentarea personală la comisariatele de poliţie din Norvegia. Angajatorul poate solicita permisul în numele dvs. ca angajat.
Măsurile de tranziţie sunt valabile numai pentru angajaţi (persoane care sunt angajate la lucru în Norvegia). Regulile de tranziţie nu se aplică la:
• Persoanele care prestează servicii (de exemplu dacă sunteţi angajat în străinătate, şi urmează să prestaţi un serviciu pentru angajatorul din Norvegia)
• Patronii de firme (dacă deţineţi o firmă proprie si doriţi să iniţiaţi o afacere în Norvegia)
• Studenţi
• Persoane care prestează servicii la perioade fixe, sau care au mijloace proprii de subzistenţă
• Beneficiari de servicii.
Permisul de şedere şi muncă în conformitate cu regulile de tranziţie poate fi obţinut doar de către cetăţenii ţărilor enumerate mai sus, nu si de către cetăţenii altor ţări care posedă permis de şedere sau de muncă în ţările respective.

Condiţiile necesare obţinerii permisului de şedere cu drept de muncă

Pentru a obţine un permis de şedere cu drept de muncă este necesar să aveţi oferte sigure pentru un loc de muncă cu normă întreagă. Condiţiile de muncă şi salariul trebuie să fie identice cu ale angajaţilor norvegieni din acelaşi loc de muncă (salariul conform tarifului de bază sau corespunzător locului de muncă şi profesiei). Contractul de muncă va trebui semnat de dvs. ca angajat, şi de către angajator.

Documentele necesare depunerii cererii de permis:
• Formularul de cerere completat şi însoţit de o fotografie.
• Dovada de angajare sau contractul de muncă împreună cu punctul 5 din dovada de angajare, completat. Contractul de muncă va fi semnat de angajat şi de angajator.
• Paşaport sau document de identitate, prezentate la predarea cererii. În situaţia în care cererea este predată de angajator în numele dvs., sunt necesare în plus următoarele documente:
• Procură (formular separat)
• Copie după paşaportul solicitantului.
Formularele pe care va trebui să le completaţi se află la adresa: www.udi.no.Vă puteţi de asemenea adresa ambasadei/consulatului Norvegiei sau unui comisariat de poliţie din Norvegia. Formularele vor trebui depuse completate integral. Depunerea unei documentaţii incomplete duce la respingerea cererii.

Alte informaţii

Permisul de şedere nu este legat de un anumit tip de muncă, de competenţa angajatului, sau de un anumit loc de muncă. Chiar dacă ulterior veţi schimba angajatorul, nu este necesară depunerea unei noi cereri pentru permis de şedere.
Un permis obţinut conform regulamentului tranzitoriu nu acordă drept de rezidenţă. Dreptul de rezidenţă în Norvegia se acordă pe o perioadă nelimitată. Una din condiţiile pentru obţinerea dreptului de rezidenţă permanentă este ca solicitantul să fi locuit în Norvegia în ultimii trei ani, pe baza unui permis de şedere temporar cu posibilitate de reînnoire. Dacă dvs. ca cetăţean al UE/SEE doriţi să vă stabiliţi în Norvegia, trebuie să depuneţi o cerere pe baza căreia sa obţineţi dreptul de rezidenţă permanentă, de exemplu pentr reîntregirea familiei sau ca lucrător calificat (detalii suplimentare despre modul de obţinere a acestor permise la www.udi.no).

Excepţii de la regulamentul tranzitoriu

Regulamentul tranzitoriu nu se aplică persoanelor care au posedat un permis legal de şedere si de muncă în Norvegia în cel puţin douăsprezece luni anterioare.

Întrebări frecvente

Cui adresez cererea de permis de şedere?
Dacă vă aflaţi în Norvegia, vă puteţi adresa unui comisariat de poliţie. În România, puteţi depune cererea la ambasada/consulatul Norvegiei.

Cât costă depunerea unei cereri?

Pentru cetăţenii ţărilor membre UE/SEE/EFTA, conform regulamentului acestor ţări, cererea pentru permisul de şedere cu drept de muncă este gratuită. Informaţii pentru depunerea unei cereri pentru obţinerea unui alt tip de permis găsiţi la www.udi.no.

Cât timp durează evaluarea cererii?
Durata depinde de la caz la caz. Întrebaţi în momentul predării cererii.

Pot face contestaţie în cazul în care cererea mi-a fost respinsă?

Da. Dacă depuneţi contestaţie, aceasta va fi preluată de către Direcţia Norvegiană pentru Imigraţie (UDI), şi apoi eventual de către Comisia de Apel pentru Imigranţi (UNE), în situaţia în care Direcţia Norvegiană pentru Imigraţie nu revine asupra deciziei luate. Tratarea contestaţiei este gratuită.

Poate angajatorul să depună o cerere în numele meu?
Da. Angajatorul trebuie să prezinte o procură din partea dvs. (formular separat). Dvs. trebuie să vă prezentaţi personal la sediul de poliţie cu paşaportul pentru a putea ridica permisul de şedere cu drept de muncă. Nici o altă persoană în afară de angajator un are dreptul să depună o cerere în numele dvs.

Când pot începe să lucrez?
Din momentul în care aţi primit permisul de şedere cu drept de muncă. Este ilegal să începeţi să lucraţi înainte de a primi permisul de şedere care vă dă acest drept.

Pot veni în Norvegia înainte de a primi permisul de şedere?
Da. Puteţi călători în Norvegia şi rămâne pe teritoriul ţării timp de trei luni fără să fi depus cerere de permis de şedere. Dacă sunteţi în căutarea unui loc de muncă, puteţi rămâne în ţară timp de şase luni.

Ce se întâmplă după o perioadă de şedere de trei luni (şase luni) în care am căutat un loc de muncă?
După o şedere de trei (eventual şase) luni trebuie să părăsiţi Norvegia sau să depuneţi o cerere de permis în cazul în care îndepliniţi condiţiile cerute. Nu există nici o condiţie legată de perioada în care veţi rămâne în afara Norvegiei. Oricând doriţi puteţi reveni în Norvegia, şi rămâne încă trei sau şase luni.
Este important de reţinut faptul că dacă aveţi o adresă în Norvegia trebuie să solicitaţi un permis de şedere şi să vă înregistraţi la Oficiul pentru Evidenţa Populaţiei.

Informaţii suplimentare
Dacă aveţi întrebări în legătură cu aceste reguli, le puteţi adresa ambasadei/consulatului Norvegiei. Puteţi de asemenea să luaţi legătura cu serviciul de informaţii al Direcţiei Norvegiene pentru Imigraţie (UDI), telefon (+47) 23 35 16 00, e-mail ots@udi.no, sau găsiţi informaţii în norvegiană şi engleză la adresa de Internet www.udi.no.
În legătură cu obţinerea unui loc de muncă în Norvegia puteţi obţine informaţii de la Agenţia Naţională Pentru Ocuparea Forţei de Muncă, unde vă puteţi prezenta personal sau trimite un e-mail la post@nav.no.
Informaţii şi la www.nav.no. Agenţia Naţională Pentru Ocuparea Forţei de Muncă dă şi informaţii în legătură cu acordarea asistenţei sociale.
Pentru întrebări în legătură cu regulamentul taxelor şi impozitelor, contactaţi sediul local al Serviciului de Taxe si Impozite locale. Adresa pe Internet a acestei instituţii este www.skatteetaten.no.
Informaţii în legătură cu condiţiile de muncă, drepturile şi îndatoririle lucrătorilor în Norvegia, gasita la Oficiul pentru Inspecţia Muncii. Detalii privitoare la dispoziţiile legale la: www.arbeidstilsynet.no Puteţi adresa întrebări serviciului de informaţii al Oficiului pentru Inspecţia Muncii la adresa de e-mail: svartjenesten@arbeidstilsynet.dep.no, sau la telefon
(+47) 815 48 222.

Sursa: Directia pentru imigrare norvegiana, http://www.udi.no/templates/TemplatesBlueDesign/Page.aspx?id=4422

Un produs ANOFM - Modificat de Gelu Constantin

urchinTracker();